Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Nová ul.

[2019-11-19]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Nová ul. PDF [131 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond