Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

[2019-11-05]
Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín - Sereď, ul. Jilemnického, ul. Dolnočepenská

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín PDF [612 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond