Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

[2019-10-29]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín PDF [334 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond