Informácia o začatí správneho konania - výrub 2 ks stromov Trnavská cesta

[2019-10-04]
Výrub 2 ks stromov -  Sereď,  ul. Trnavská cesta,  parc. reg. „C“
č. 2471  k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub 2 ks stromov Trnavská cesta PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond