Informácia o začatí správneho konania - výrub 3 ks stromov Dlhá ul.

[2019-09-30]
Výrub 3 ks stromov a 10 m2 kríkov -  Sereď,  ul. Dlhá,  parc. reg. „C“
č. 1066/1  k. ú. Dolný Čepeň.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub 3 ks stromov Dlhá ul. PDF [77 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond