Informácia o začatí správneho konania - výrub 2 ks stromov Železničná ul

[2019-09-24]
Výrub 2 ks stromov -  Sereď,  ul. Železničná,  parc. reg. „C“ č. 581  k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub 2 ks stromov Železničná ul PDF [197 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond