Informácia o začatí správneho konania - výrub 4 ks drevín Jesenského a Kasárenská ul.

[2019-09-11]
Výrub 4 ks drevín -  Sereď:
ul. Jesenského:  parc. reg. „E“ č. 1863/31  k. ú. Sereď
ul. Kasárenská:  parc. reg. „C“ č. 2805/1  k. ú. Sereď

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub 4 ks drevín Jesenského a Kasárenská ul. PDF [426 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond