Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Družstevná, Sereď

[2019-08-06]
Výrub 1 ks stromu -  Sereď,  ul. Družstevná,  parc. reg. „C“ č. 272/1  k. ú. Dolný Čepeň.

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Družstevná, Sereď PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond