Program odpadového hospodárstva obcí KOMPLEX, záujmové združenie obcí na roky 2016 – 2020

[2019-06-24]

Prílohy

  • Program odpadového hospodárstva obcí KOMPLEX, záujmové združenie obcí na roky 2016 – 2020 PDF [1.05 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond