Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Kasárenská ul.

[2019-06-11]
Výrub drevín, žiadateľ:  MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky budov Hlohovec, Dukelská ul. č. 3613/7, 920 01 Hlohovec

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond