Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Cukrovarská ul.

[2019-06-06]
Výrub 4 ks ovocných  stromov (Prunus domestica – slivka) -  Sereď,  ul. Cukrovarská,  parc. reg. „E“ č. 952  k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Cukrovarská ul. PDF [363 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond