Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Bratislavská ul.

[2019-03-27]
Informácia o  začatí správneho konania
Výrub 3 ks drevín  v   k. ú. Sereď, Bratislavská ul.

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Bratislavská ul. PDF [201 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond