Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín Mlynárska ul.

[2019-03-26]
Informácia o  začatí správneho konania
Výrub 2 ks drevín  Mlynárska ul. 
 

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín Mlynárska ul. PDF [475 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond