Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď

[2019-03-26]
Informácia o  začatí správneho konania
Výrub 16 ks stromov a 240 m2 kríkov  v   k. ú. Sereď, Fándlyho ul., Námestie Slobody, Novomestská ul., Mlynárska ul., Cukrovarská ul. .    

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond