Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov - ul. Bratislavská, Sereď

[2019-03-13]
Výrub 7 ks  stromov -  Sereď,  ul.  Bratislavská, parc. reg. „E“ č. 1123/1, 1123/2

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov - ul. Bratislavská, Sereď PDF [214 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond