Zber bioodpadov začína 18. marca

[2019-03-11]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond