Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď, Garbiarska ul.

[2019-03-07]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď, Garbiarska ul. PDF [213 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond