Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov - ul. Mládežnícka, Sereď

[2019-03-06]
Informácia o  začatí správneho konania - výrub 1 ks stromu  v  k. ú.  Dolný Čepeň. 

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov - ul. Mládežnícka , Sereď.pdf PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond