Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď a k. ú. Dolný Čepeň

[2019-03-06]
Informácia o  začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu   v   k. ú.  Dolný Čepeň. 

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď a k. ú. Dolný Čepeň PDF [329 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond