Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď, Čepenská ul.

[2019-02-19]
Informácia o  začatí správneho konania - výrub 5 ks drevín  v   k. ú. Sereď, Čepenská ul.   

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď, Čepenská ul. PDF [279 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond