Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď a k. ú. Dolný Čepeň

[2019-02-18]
Výrub 4 ks drevín  v   k. ú. Sereď a k. ú. Dolný Čepeň. 

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď a k. ú. Dolný Čepeň PDF [629 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond