Informácia o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých stromov - ul. Pod hrádzou, Sereď

[2019-02-11]
Výrub 2 ks ihličnatých stromov -  Sereď,  ul. Pod hrádzou,  parc. reg. „C“ č. 577/1  k. ú. Dolný Čepeň.
 

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých stromov - ul. Pod hrádzou, Sereď PDF [213 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond