Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Cukrovarská

[2019-01-17]
Výrub 2 ks stromov -  Sereď,  ul. Cukrovarská,  parc. reg. „C“ č. 3243/38 k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Cukrovarská PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond