Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Bratislavská ul.

[2019-01-16]
Výrub 16  ks drevín  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 2768/59,  Bratislavská  ul..

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond