Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov

[2018-10-02]
Výrub 2  ks stromov:
k. ú. Sereď,  parc. reg. „E“ č. 1892 (Hornomajerská ul.),
k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 1881/7  (Matičná ul.).

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov PDF [316 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond