Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov ul. I. Krasku

[2018-09-26]

Prílohy

  • Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov ul. I. Krasku PDF [202 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018