Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Horný Čepeň

[2018-03-12]

Výrub 1 ks stromu -  Sereď,  ul. Hornočepenská  , parc. reg. „C“ č. 194/1 k. ú. Horný Čepeň .

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018