Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Trnavská

[2018-02-06]

Výrub 4 ks stromov -  Sereď,  ul. Trnavská , parc. reg. „C“ č. 2649/1, 2649/2 k. ú. Sereď.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018