Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Jesenského

[2018-01-30]

Výrub 4  ks stromov v  k. ú. Sereď, Jesenského ul.,  parc. reg. „C“ č. 712/1

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018