Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Svätoplukova a 8. mája

[2018-01-15]

Výrub 2  ks stromov:

  • k. ú. Dolný Čepeň , parc. reg. „E“ č. 176/1 (Svätoplukova ul.),
  • k. ú. Stredný Čepeň,  parc. reg. „E“ č. 202/2  (ul. 8. mája).

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018