Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Vonkajší rad

[2017-12-19]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018