Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Komenského ul.

[2017-12-06]

V príloVýrub 1  ks stromu  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „E“ č. 1874/1, Komenského ul.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018