Informácia o začatí správneho konania - výrub drevín Kasárenská a Hornočepenská

[2017-11-27]

Výrub 2  ks drevín  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 2805/1, Kasárenská ul. a k. ú. Horný Čepeň, parc. reg. „E“ č. 135/100, Hornočepenská ul.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018