Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Stredný Čepeň

[2017-11-15]

Výrub 3  ks stromov  v   k. ú. Sereď -  parc. reg. „E“ č. 1876/26   a k. ú. Stredný Čepeň -   parc. reg. „E“ č. 122.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018