Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Kukučínova ul.

[2017-11-15]

Výrub 3  ks stromov  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 3236/1, Kukučínova ul..

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018