Ukončenie tohtoročného zberu bioodpadu v pondelok 13.11.2017

[2017-11-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018