Zmena vývozu triedeného odpadu v stredu 1. novembra 2017

[2017-10-25]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018