Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov I. Krasku

[2017-10-23]

Výrub 2  ks drevín v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 1881/1, 1881/12, ul. I. Krasku.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018