Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul.

[2017-10-17]

Výrub 1 ks stromu  Sereď,  ul. Družstevná, parc. reg. „C“ č. 13/1  k. ú. Dolný Čepeň .

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018