Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Družstevná ul.

[2017-10-17]

Výrub 2 ks stromov  Sereď,  ul. Družstevná, parc. reg. „C“ č. 15/1, 15/2  k. ú. Dolný Čepeň .

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018