Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Dolnočepenská

[2017-10-05]

Výrub 2  ks stromov (Smrek pichľavý)  v   k. ú. Dolný Čepeň,   parc. reg. „E“ č. 178, Dolnočepenská ul..

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018