Výzva na predloženie cenovej ponuky "Údržba verejnej zelene v meste Sereď-r.2022"

Výzva na predloženie cenovej ponuky
[2021-12-03]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond