Prieskum trhu "Vybudovanie prístrešku pre bicykle v areáli ZŠ J.A.Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi"

Prieskum trhu
[2021-10-19]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond