Prieskum trhu „Obnova pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi“

[2021-08-17]

Prílohy

  • Výzva „Obnova pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi“ PDF [440 KB]
  • Prílohy „Obnova pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi“ ZIP [1.95 MB]
  • Zápisnica z vyhodnotenia „Obnova pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi“ PDF [767 KB]
  • Zápisnica z vyhodnotenia č. 2 „Obnova pódia Pamätníka oslobodenia v Seredi“ PDF [1.17 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond