Prieskum trhu "Vykonávanie technického dozoru na stavbe s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi."

[2021-08-09]

Prílohy

  • Výzva "Vykonávanie technického dozoru na stavbe s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi." PDF [581 KB]
  • Prílohy ZIP [16.78 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond