Prieskum trhu "Revitalizácia Trhoviska Mlynárska ulica, Sereď – pilóty"

[2020-12-03]

Prílohy

  • Výzva "Revitalizácia Trhoviska Mlynárska ulica, Sereď – pilóty" PDF [487 KB]
  • Prílohy "Revitalizácia Trhoviska Mlynárska ulica, Sereď – pilóty" ZIP [4.01 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond