Prieskum trhu "Údržba verejnej zelene 2021"

[2020-12-08]

Prílohy

  • Zmluva o poskytnutí služby - údržba verejnej zelene r. 2021 PDF [650 KB]
  • Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií PDF [181 KB]
  • Výzva na predkladanie cenových ponúk - Údržba verejnej zelene 2021 PDF [243 KB]
  • Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie PDF [184 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond