Prieskum trhu „Zriadenie pamätníka – socha legionára v Seredi“

[2020-09-11]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond