Prieskum trhu „Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií na rok 2018“

[2017-10-10]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018