Prieskum trhu „Vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v Seredi“

[2017-03-31]

Výzva na predloženie cenovej ponuky : V rámci akcie sa plánuje vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v Seredi

Termín realizácie: do 28.04.2017

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018